Öngösterim Görseli

Yabancı dil öğrenimi üzerine yapılan birçok araştırma çocukların sistematik dil eğitimine 6-14 yaşları arasında maruz kalarak ve çalışmalarını dinleme-konuşma üzerine yoğunlaştırarak ileride mükemmel bir dil hakimiyetine sahip olabileceğini göstermektedir.

Dilko Kids programlarının amacı ilköğretim çağındaki çocuklara İngilizce’yi sevdirmek ve okulda aldıkları eğitimi desteklemektir. İngilizce’yi bir ders değil, bir iletişim aracı olarak görmelerini sağlayan eğitim modeli ile konuşma-anlama üzerinde duran bir yaklaşım sergilenir.

Öğrenci Merkezli Oyunlarla İngilizce Eğitimi olarak isimlendirdiğimiz Eğitim Programımız çocuklara temel konuşma yeteneğini şarkılar, oyunlar, etkinlik ve hikayelerle öğretme amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Eğitim sistemimizde öğrencilerin sevdiği derste başarılı olacağı gerçeğinden hareketle buna uygun ders içi etkinlikler uygulanır.

Eğitim Sistemimiz geleneksel öğretim tekniklerinden farklıdır. Programın esas hedefi sözel ifade yeteneği ve konuşmadır. Çocuklarımızın ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına yönelik içeriğiyle İngilizceyi ileri seviyelere kadar eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dilko Kids programlarında öğrenciler çeviri yapmaya, kural ezberlemeye veya anlamadıkları metinleri sesli okumaya yönlendirilmez, tam tersine görsel ve işitsel olarak öğrenmeye, öğrendikleri şeyleri kullanmaya yönlendirilir. Güleryüzlü eğitmenler daima onları kendilerini ifade etmeleri için teşvik etmeye hazırdır. Konuşarak, gülerek ve en önemlisi severek bir öğrenme süreci gerçekleşir. Belirli aralıklarda yapılan pekiştirme alıştırmaları ile öğrenilen bilgiler sürekli öğrenci fark etmeden tekrar edilir.

Dilko Kids İlköğretim İngilizcesi Programı, çocukların yabancı dil eğitimini çocuk psikolojisine uygun olarak geliştirilmiş müfredat ve materyalle desteklemektedir.

İngilizceyi severek öğrenmek ve doğru zamanda işe başlamak için en iyi çözüm: Dilko Kids!

Hizmet verdiği lokasyonlar:

Bakırköy
Gaziosmanpaşa
Kadıköy
Mecidiyeköy
Altunizade
Beylikdüzü