Öngösterim Görseli

Dilko’nun 42 yıllık tecrübesi ve eğitsel birikimi üzerine kurulmuş Dil Koleji Anadolu Liseleri özel lise eğitim modelleri içerisinde özgün bir yere sahiptir. Öğrencilerin hem davranış hem de akademik süreçlerini ileriye götürmek için tasarlanmış eğitim modeli, uzman kadrolar tarafından uygulanır ve her açıdan öz güveni yüksek dünya vatandaşları yetiştirilmesi amaçlanır.

Okullarımızın sınırlı kontenjana sahip butik yapısı ve rahat ve sıcak bir okul ortamı sunar. Öğrenciler okullarımızda kendilerini bir birey olarak hisseder ve rahat ifade etme şansı bulurlar. Okula kabul süreçleri sınav ve mülakat gibi aşamaları da içerdiği için, okullarımız hem disiplin hem de akademik seviye açısından belirli standartlara sahiptir.

Dil Koleji Anadolu Liselerinde rehberlik hizmetleri yeni bir yaklaşım çerçevesinde uygulanır.
Adını “İletişim halinde olmak” anlamına gelen “Keep in Touch” ifadesinin kısaltmasından alan “KIT Approach” yaklaşımı ile rehberlik birimi eğitimi doğrudan etkileyen unsurların yanı sıra, günlük hayatın her alanındaki konular ile ilgilenen ve bu sayede sorunları oluşmadan engelleyen bir yapıya sahiptir.

Öğrencinin akademik başarısı dışında, bireysel özellikleri, kişiliğinin güçlü veya gelişmeye açık yönleri, toplumsal ilişkilerdeki davranış şekilleri yakından takip edilir ve öğrenci-aile-okul arasında güçlü bir iletişim ağı kurularak süreç içinde devamlı olarak değerlendirilir.

9 ve 10.sınıf eğitim modeli içinde İngilizce öğrenimine büyük önem verilmektedir. Öğrencilerin doğru bir şekilde yaşları açısından uluslararası karşılığı olan bir noktada İngilizce bilmeleri amaçlanır. Öte yandan, üniversite sınavının ilk basamağını oluşturan bu iki seneye ait müfredat Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlendiği şekilde uygulanır.

11 ve 12.sınıfta uygulanan eğitim modelinde üniversite sınavı esas alınır. Başlıca dil alanında olmak üzere Dilko’nun yıllarca başarıyla sürdürdüğü üniversiteye hazırlık modeli Dil Koleji Anadolu Lisesi sınıflarında geliştirilmiş ve okul uygulamalarıyla entegre edilmiş şekilde devam eder. Öğrenciler haftada 40 saatlik ders programına ek olarak soru-cevap etütleri, grup etütleri, deneme sınavları gibi çalışmalarla tek adreste üniversite sınavına hazırlık açısından bütün ihtiyaçlarını giderebilirler.

Dil Koleji Anadolu Liseleri Bakırköy, Kadıköy ve Kartal kampüslerinde sosyal ve akademik anlamda güçlü öğrenciler yetiştirmeye devam etmektedir.

Hizmet verdiği lokasyonlar:

Bakırköy
Kadıköy